TBC Upcoming Events

24Nov
Fri, Nov 24, 2017,
Office Closed
24Nov
Fri, Nov 24, 2017, 7:30pm - 8:30pm
Shabbat Services
25Nov
Sat, Nov 25, 2017, 9:30am - 11:00am
Torah Study
29Nov
Wed, Nov 29, 2017, 2:30pm - 5:30pm
Dorothy Day Hospitality House and Danbury Soup Kitchen
29Nov
Wed, Nov 29, 2017, 4:20pm - 6:00pm
Hebrew School
30Nov
Thu, Nov 30, 2017, 4:20pm - 6:00pm
Hebrew School
1Dec
Fri, Dec 1, 2017, 6:00pm - 6:30pm
Family Preneg
1Dec
Fri, Dec 1, 2017, 6:30pm - 7:30pm
Family Shabbat Services
2Dec
Sat, Dec 2, 2017, 9:30am - 11:00am
Torah Study
3Dec
Sun, Dec 3, 2017, 9:30am - 11:30am
Religious School